A9.COM.TRhttp://a9.com.tra9.com.tr - Shtuar së fundmi sqCopyright (C) 1994 a9.com.tr 1A9.COM.TRhttp://a9.com.trhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2<a href="http://sq.a9.com.tr/watch/248509/HD-Belgeseller/Ne-emer-te-Allahut-te-Gjithemeshirshmit-Meshireplotit-2"><img src="http://imgaws3.fmanager.net//Image/objects/2-hd-belgeseller/In_the_name_of_Allah_all_Merciful_most_Merciful_07.jpg" alt="Në,emër,të,Allahut,të,Gjithëmëshirshmit,,Mëshirëplotit,2" align="left" style="padding-right:5px;" border="0" width="97" height="100" /></a>http://sq.a9.com.tr/watch/248509/HD-Belgeseller/Ne-emer-te-Allahut-te-Gjithemeshirshmit-Meshireplotit-2http://sq.a9.com.tr/watch/248509/HD-Belgeseller/Ne-emer-te-Allahut-te-Gjithemeshirshmit-Meshireplotit-2http://imgaws3.fmanager.net//Image/objects/2-hd-belgeseller/In_the_name_of_Allah_all_Merciful_most_Merciful_07.jpgTue, 23 May 2017 17:59:21 +0300Dita e Gjykimit<a href="http://sq.a9.com.tr/watch/248492/HD-Belgeseller/Dita-e-Gjykimit"><img src="http://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/kiyamet_gunu.jpg" alt="Dita,e,Gjykimit" align="left" style="padding-right:5px;" border="0" width="97" height="100" /></a>http://sq.a9.com.tr/watch/248492/HD-Belgeseller/Dita-e-Gjykimithttp://sq.a9.com.tr/watch/248492/HD-Belgeseller/Dita-e-Gjykimithttp://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/kiyamet_gunu.jpgTue, 23 May 2017 13:57:36 +0300Koha: një nga bekimet më të mëdha të Allahut<a href="http://sq.a9.com.tr/watch/248491/HD-Belgeseller/Koha-nje-nga-bekimet-me-te-medha-te-Allahut"><img src="http://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/zaman.jpg" alt="Koha:,një,nga,bekimet,më,të,mëdha,të,Allahut" align="left" style="padding-right:5px;" border="0" width="97" height="100" /></a>http://sq.a9.com.tr/watch/248491/HD-Belgeseller/Koha-nje-nga-bekimet-me-te-medha-te-Allahuthttp://sq.a9.com.tr/watch/248491/HD-Belgeseller/Koha-nje-nga-bekimet-me-te-medha-te-Allahuthttp://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/zaman.jpgTue, 23 May 2017 13:56:49 +0300Profeti Jusuf<a href="http://sq.a9.com.tr/watch/248490/HD-Belgeseller/Profeti-Jusuf"><img src="http://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/hz_yusuf.jpg" alt="Profeti,Jusuf" align="left" style="padding-right:5px;" border="0" width="97" height="100" /></a>http://sq.a9.com.tr/watch/248490/HD-Belgeseller/Profeti-Jusufhttp://sq.a9.com.tr/watch/248490/HD-Belgeseller/Profeti-Jusufhttp://imgaws3.fmanager.net/files/video/resimler/hz_yusuf.jpgTue, 23 May 2017 13:55:01 +0300Shenjat paralajmëruese të kohëve të sotme janë një e vetmehttp://sq.a9.com.tr/watch/248489/HD-Belgeseller/Shenjat-paralajmeruese-te-koheve-te-sotme-jane-nje-e-vetmehttp://sq.a9.com.tr/watch/248489/HD-Belgeseller/Shenjat-paralajmeruese-te-koheve-te-sotme-jane-nje-e-vetmeTue, 23 May 2017 13:53:56 +0300Fotosinteza burimi i jetës<a href="http://sq.a9.com.tr/watch/248488/HD-Belgeseller/Fotosinteza-burimi-i-jetes"><img src="http://imgaws3.fmanager.net/Image/objects/2-belgeseller/yasamkaynagi_fotosentez.jpg" alt="Fotosinteza,burimi,i,jetës" align="left" style="padding-right:5px;" border="0" width="97" height="100" /></a>http://sq.a9.com.tr/watch/248488/HD-Belgeseller/Fotosinteza-burimi-i-jeteshttp://sq.a9.com.tr/watch/248488/HD-Belgeseller/Fotosinteza-burimi-i-jeteshttp://imgaws3.fmanager.net/Image/objects/2-belgeseller/yasamkaynagi_fotosentez.jpgTue, 23 May 2017 13:52:11 +0300