Koha: një nga bekimet më të mëdha të AllahutDEVAMINI GÖSTER