LUTJET E PROFETIT A.S. NË HADITH

Virtytet morale të profetit a.s. dhe këshillat janë bekim i Zotit karshi të zgjedhurve të Tij. Prandaj ato përbëjnë udhëzimin më të rëndësishëm për myslimanët, ku në çdo fazë përpiqen të fitojnë kënaqësinë e Zotit.

Ky film, përpiqet të arrijë një vlerësim më të afërt në dritën e lutjeve të tij, për devocion dhe nënshtrim ndaj Zotit nga ana e profetit, të cilit i është dhënë urtësi dhe bekim nga Zoti.
DEVAMINI GÖSTER