LUTJET E PROFETIT A.S. NË KURAN

Lutja është një bekim i madh që i është dhënë besimtarëve. Prova e rëndësisë së lutjes mund të shihet në jetën shembullore të profetit tonë. Lutjet e profetit Muhamed a.s. shërbejnë edhe si një guidë për ne.

Në këtë film do të shikoni edhe një herë vlerat morale shembullore të profetit tonë dhe rëndësinë që ka lutja.
DEVAMINI GÖSTER

Vepra të lidhura