Në emër të Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 2DEVAMINI GÖSTER