NJË THIRRJE PËR BASHKIM ISLAM

Sot në botë jetojnë më shumë se 1.2 miliard myslimanë. Myslimanët përbëjnë pjesën më të madhe të popullatës në 56 shtete të ndryshme. Në disa prej këtyre shteteve ka probleme, konflikte madje edhe luftëra. Sot bota islame është e paaftë të bëjë bashkimin e nevojshëm, për këtë arsye nuk është mjaft e fuqishme.

Për më tepër nuk ka një qendër për të mësuar vlerat dhe moralet Islame...

Nga ana tjetër kjo pregatit themelin për të vënë modele të gabuara në emër të islamit. Megjithatë fakti është se të gjitha këto probleme mund të zgjidhen dhe civilizimi islam të ndriçojë edhe një herë gjithë botën. Rruga për të arritur këtë është që të gjithë myslimanët të bashkohen.

Përmes formimit të “bashkimit Islam”
DEVAMINI GÖSTER