Një nga bekimet më të hijshme është falenderimi i AllahutDEVAMINI GÖSTER