PAMJA E JASHTME E PROFETIT A.S.

Shokët e Profetit a.s. na kanë transmetuar shumë detaje rreth tij, si nga pamja e jashtme dhe bekimet në trupin e tij, apo dritën që profeti rrezatonte tek ata që e nderonin, ashtu edhe buzëqeshjen e tij dhe shumë aspekte të tjera të mrekullueshme që Zoti ja kishte dhuruar. Shumë prej shokëve të tij kanë informuar në detaje myslimanët që nuk jetuan në kohën e Profetit a.s.

Çdo detaj i pamjes së jashtme dhe cilësive të këtij shërbërtori të zgjedhur të Zotit, në të njëjtën kohë janë pasqyrim i moralit të tij të lartë. Qëllimi i këtij dokumentari, mbi pamjen e jashtme të Profetit a.s. është të japë një tablo të qartë të tipareve të profetit, në mënyrë që këto tipare të jenë frymëzim për jetët tona.
DEVAMINI GÖSTER