PARAJSA NË FJALËT E PROFETIT A.S. - 1

Zoti ka krijuar shumë prova për t'i treguar njerëzve se jeta e kësaj bote nuk është jeta e vërtetë. Duke filluar nga vetë trupi ynë, i cili përballet çdo ditë me lodhjet dhe sëmundjet e kësaj jete, dëmtimet nga aksidentet apo madje edhe vdekjen.

I përballur me këto sprova, njeriu dëshiron të jetojë në një botë të përkryer. Duke mos e harruar këtë, ai përpiqet të gjejë rrugën e duhur për një jetë të tillë. Zoti na njofton në Kuran se një jetë e tillë ekziston vetëm në Parajsë.

Ky film, me anën e haditheve të profetit tonë dhe vargjeve nga Kurani, na bën të ditur për  bekimet e Parajsës.
DEVAMINI GÖSTER