PARAJSA NË FJALËT E PROFETIT A.S. - 2

Nën dritën e haditheve të profetit dhe vargjeve nga Kurani, në këtë pjesë të dytë shpalosen vlerat morale që duhen përqafuar në mënyrë që të fitojmë Parajsën. Më tej, ky dokumentar trajton veçoritë fizike dhe shpirtërore që besimtarët do të kenë në Parajsë.
DEVAMINI GÖSTER