VLERAT E SHKËLQYERA MORALE TË BESİMTARËVE -2

Uniteti, devotshmëria, dashuria, afeksioni, mëshira, vetësakrifikimi, besimi...Solidariteti, miqësia, ndihma reciproke, falja, paanshmeria, besueshmeria, besnikëria, shqetësimi dhe mbrojtja ndaj të tjerëve...

Shumica e njerëzve shprehin dëshirën e zjarrtë për cilësitë e vlerave të larta morale sa herë që u jepet rasti. Ata ankohen se nuk kanë mundur t’u afrohen vlerave të tilla morale, të cilat do t’i dëshironin aq shumë. Në të vërtetë, vlerat morale të larta janë bëhen të mundura vetëm vetëm duke iu friksuar Zotit dhe duke ndier devotshmëri të thellë ndaj Tij. Për këtë arsye, vetëm besimtarët e sinqertë janë ata të cilët i praktikojnë këto virtyte në jetën e tyre.

Në Kur’an ka shumë vargje që bëjnë fjalë për jetën e përditshme dhe marrëdhëniet shoqërore. Besimtarët përpiqen të venë në jetë këto vlera morale të larta, të cilat i ka shpallur Zoti në Kur’an në çdo moment të jetës së tyre. Nuk ka rëndësi se në çfarë rrethanash mund të gjenden, ata kurrë nuk bëjnë lëshime në shfaqjen e këtyre vlerave. Në këtë film ju do të bëheni dëshmitarë të vlerave të shkëlqyera morale të besimtarëve.DEVAMINI GÖSTER