NGRİTJA E ISLAMİT

Sot në botë një në katër njerëz është musliman dhe numri i muslimanëve për herë të parë ia ka kaluar atij të të krishterëve.

Është përllogarritur se popullsia muslimane do të rritet edhe më shumë në të ardhmen e afërt dhe Islami do të bëhet feja më e madhe në botë.

Popullsia myslimane po rritet nga dita në ditë dhe një numër shumë i madh njerëzish po kthehen tek Islami.

Në shekullin e XXI –të, në dashtë Alllahu, Islami do të fitojë rëndësi dhe mësimet morale të Kur’anit do të përhapen si një baticë që ngrihet lart.

Detyra e muslimanëve mbetet t’ua tregojnë njerëzve bukuritë e Islamit në mënyrën më të kënaqshme dhe të përfaqësojnë fenë e tyre.DEVAMINI GÖSTER