ISLAMİ: DRİTA QË NDRİÇON BOTËN

Ky film prej 45 minutash, i përgatitur me imazhe të pashembullta, me harta tre-dimensionale të krijuara në kompjuter, muzikë madheshtore, të mrekullueshme dhe një komentim të fuqishëm, përshkruan se si qysh nga koha e Profetit tonë Muhamed (paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të) Islami ka mësuar mëshirën dhe tolerancën dhe ka nxitur vënien në punë të arsyes, shkencës, mençurisë dhe artit. Titujt kryesorë të këtij filmi janë:

  1. Përmbysja e Idhujve
  2. Toleranca, Drejtësia, dhe Mëshira në Islam
  3. Islami: Burimi i Shkencës Moderne
  4. Qytetërimi i Lartë Islam

Kurt ë ndiqni këtë film do ta shihni se si, duke filluar që nga Arabia, Islami u përhap në gjithë Lindjen e Mesme, Afrikën Veriore dhe Spanjë, duke ndërtuar kështu një nga qytetërimet më të shkëlqyera në botë dhe se si kjo ngritje kulturore u bazua mbi vlerat morale të Kur’anit. Ashtu siç e thotë edhe prezantuesi i filmit, ju do të dëshmoni se si drita e Islamit ndriçoi gjithë botën.DEVAMINI GÖSTER